Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení sporů

Spotřebitel má dle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s advokátem.
Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení sporů pro advokátem poskytované služby je Česká advokátní komora, jejíž internetové stránky jsou dostupné na www.cak.cz.

Spotřebitelem se dle příslušných ustanovení občanského zákoníku rozumí pouze fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s advokátem, jakožto podnikatelem, nebo s ním jinak jedná.


Zpět na úvodní stránku